Naš tim poseduje eksperte koji poseduju dominantno višegodišnje iskustvo i znanje za stručnu ekspertizu u sljedećim oblastima:

 
  • Privredno-Poslovna špijunaža
  • Rad na crno
  • Prevara - Prevara u osiguranju
  • Nelojalna konkurencija
 
 
  • Zaštita od svih oblika piraterije
  • Istraživanje duga
  • Krađa - Bolest i nadzor
  • Nadgledanje i terenske usluge
 

Ekonomska i industrijska špijunaža se smatra izuzetno čestom i opasnom pretnjom u Austriji, gde je u posljednjih pet godina pogođeno gotovo 8400 kompanija.

Svaka kompanija može biti žrtva ekonomske i industrijske špijunaže, pri čemu će trpeti finansijske i kvalitativne (marketinške, berzanske) štete izuzetnog intenziteta ..

U takvim okolnostima, svaka kompanija nastoji da se brani od bilo kakve štete na pokretnoj ili nepokretnoj imovini. Da je eliminiše ili takođe da sprovede preventivne mere. Analiza ranjivosti je takođe jedna od naših specijalnosti.