Наш тим поседује експерте који поседују доминантно вишегодишње искуство и знање за стручну експертизу у сљедећим областима:

 
  • Привредно-Пословна шпијунажа
  • Рад на црно
  • Превара
  • Крађа
  • Нелојална конкуренција
 
 
  • Заштита од свих облика пиратерије
  • Истраживање дуга
  • Превара у осигурању
  • Болест и надзор
  • Надгледање и теренске услуге
 

Економска и индустријска шпијунажа се сматра изузетно честом и опасном претњом у Аустрији, где је у посљедњих пет година погођено готово 8400 компанија.

Свака компанија може бити жртва економске и индустријске шпијунаже, при чему ће трпети финансијске и квалитативне(маркетиншке, берзанске) штете изузетног интензитета..

У таквим околностима, свака компанија настоји да се брани од било какве штете на покретној или непокретној имовини . Да је елиминише или такође да спроведе превентивне мере. Анализа рањивости је такође једна од наших специјалности.